Meny Lukk

Et fengslende blogginnlegg – eller: Fanger og fengsel i to tider

De siste ukene har jeg jobbet med et par utrolig interessante saker. Helt uavhengig av hverandre, har også begge sakene ført meg inn i en helt ukjent sfære, nemlig fengsler, domstoler og kriminalsaker, men på to vidt forskjellige måter.

Begge sakene er omhandler fysisk det samme fengselet, men i den første saken (1855-1865) var det Christiania Tugthus, i den nyere saken (1909-1914) Landsfengselet for kvinner. Se bilder hos Riksarkivet her

Landsfengselet for kvinner
(tidl.Tukthuset) i Kristiania, gårdsrom (eier: Riksarkivet – om bildet se nedenfor)

Fangeprotokollene og Domsaktene

Gammel sak – «uægte børn og conkubinat».
I den ene saken, som går fra ca 1855 til 1865, er hovedpersonen en kvinne som får minst 6 barn uten å være gift, 3 av barna med samme barnefar, de tre andre barna har forskjellige fedre. Hun får først en fengselsstraff på 6 måneder for «at la sig besvangre af 3 forskiellige mænd….». Så noen år etterpå må hun igjen til Tugthuset, denne gangen for «conkubinat» og at hun får 3 barn – denne gangen med samme far, de var datidens samboere (men dette var jo fysj). Mannen blir også sendt til Tugthuset i Christiania med en dom på 8 måneder, av samme grunn. Men han får lavere straff!

Domsaktene ligger i pakker, som er
«stappet» ned i seker.. trangt ja!

Her har jeg fått veldig god starthjelp av Statsarkivet til å komme igang. Utgangspunktet var at jeg hadde funnet den domfelte kvinnen i Tugthuset i folketellingen for 1865. Ved å først finne personen i Fangeprotokollene, hvor det også finnes litt opplysninger om ekteskap, antall barn osv, fant vi også nr. på de domsakter som omhandler avhør, vitneforklaringer og dommer. For å kunne gå inn i disse arkivene, måtte jeg først vite ca når personene ble satt inn.

Disse protokollene er skrevet sirlig inn i kronologisk rekkefølge, etter hvert som de ankom fengselet.  I protokollene var det så henvisning til nr. i domsaktene. Domsaktene ligger i pakker, nummerert på baksiden av omslag, og er ganske greie å finne fram i.

Flere titalls sider er avfotografert. Disse skal gåes gjennom. Det blir for mye å transkribere, men jeg tenkte å ta et utdrag av det som er interessant. Det er mye gjentagelser og juridiske uttrykk som ikke er interessant for en vanlig person. Men – det er artig å lese transportordre som forteller om utseende, kjennetegn, påkledning osv, andres utsagn om personlighet og kvaliteter. Altså også en kilde til mer «kjøtt på beinet» som vi slektsforskere så ofte ønsker!

Tugthusets arkiver inneholder mengder med serier fangeprotokoller, disse har opplysninger som: dato for innsettelse, dom, klær og eiendeler de hadde både ved ankomst og hva de fikk med ved løslatelse. Det finnes også protokoller over fangenes vandel. Fangene fikk et nr. ved ankomst som de beholdt hele fengslingstiden. Dette gjør det greit å finne fram i alle de forskjellige protokollene og arkivmappene. I statsarkivene finnes materiale etter festningenes slaverier og arbeidsanstaltet, tukthus, tvangsarbeidshus, distriktsfengsler, kretsfengsler og hjelpefengsler.

Nyere sak – ender med benådning i 1914

Protokol – Besøg og breve
Landsfengselet for Kvinner 1882-1926

I den andre saken, (selve saken sier jeg ikke noe om, den involverer nær slekt til nålevende personer) var det mer alvorlige kriminelle handlinger som lå til grunn for fengsling og her i «Landsfengslet for Kvinder». Utgangspunktet mitt her var funn i folketellingen for 1910, hvor en kvinne var innsatt i Landsfengselet for Kvinder. Ved god hjelp av ansatte på Riksarkivet fikk jeg se Fangeprotokollen som omtaler den innsatte gjennom hele perioden (5 år) hvor fengselspresten noterer om samtaler med henne, og hvordan hun jobber seg gjennom tiden i fengselet. Hun blir så benådet av Kongen i 1914. I denne saken må jeg til Statsarkivet i Trondheim for å lese domsaktene, , men mye var å finne på Riksarkivet også.

Blant annet en brev/besøksprotokoll fortalte at den innsatte hadde hatt besøk av flere personer, og at hun skrev flere brev ut. For å finne ut om den nevnte benådningen måtte jeg igjen ut i skranken. Ved å slå opp i boken «Håndbok for Riksarkivet» – i registeret bak fant :

«Benådninger» –
1819-1831 – Jus – Sekretariatet
1831-1925 – Jus – Kriminalktr.
1925-1960 – Jus – Fengselsstyret.

Det var altså Justisdepartementet  – Kriminalkontoret som hadde disse sakene. Igjen inn i håndboken, Justisdept. på side 106, bla litt fram, og der fant jeg informasjon om Kriminalkontoret A 1831-1925. Arkivet utgjør 220 hyllemeter med protokoller, journalsaker og emneordnene saker. Foruten vanlige protokollserier (referatprotokoller, kopibøker og journaler) finnes en egen serie på 24 protokoller over benådningssaker mellom 1827 og 1925!  

I denne protokollen var det beskrevet hele hendelsesforløpet til den domfeltes handlinger (som førte til en 15 års dom). Benådningen er rett og slett begrunnet med hundreårs jubileet for 1814, og avgjort av kongen:

Avgjort av Kongen!

Jeg har nå begynt å finne fram i Arkivportalen, men jeg må innrømme at for en som er lysegrønn, eller ikke har Håndbøkene for arkivene i hule-hyllen…. kan det være vanskelig å finne fram uten å bli leiet av en større bror.

—-

Kilder:
Egen viten
Liv Mykland, Håndbok for brukere av Statsarkivet (Universitetsforlaget 2005)
Knut Johannessen o.a. Håndbok for Riksarkivet (Ad Notam Gyldendal 1992)
Bildet av Landsfengselet for Kvinner:

Fotografiene er fra Fengselsstyrets arkiv (S-1043). Fotografnavn er ukjent.
Arkivreferanse: Riksarkivet, S-1043Ua6_040
Eier av fotografiet: Riksarkivet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Cookies er små tekstfiler som blir lagret i nettleseren din av nettsidene du besøker. De inneholder vanligvis en nettside og en identifikator. Cookies bidrar til å forbedre opplevelsen din når du surfer på nettsiden vår, for eksempel gjennom å huske hvilke varer du legger i handlekurven.