Kirkebøkene har egentlig en klausul på 60 år for innsyn, dette gjelder for de fleste personopplysninger uten sensitiv informasjon. Før kunne vi få se kirkebøkene i original ved å henvende oss til Statsarkivet, men dåpslistene fra 1930 og konfirmasjonslister fra 1935 måtte først sjekkes av en saksbehandler for å se om de inneholdt adopsjons-opplysninger før vi fikk se innføringen. Sist jeg forsøkte å få se en innføring fra 1932 (helt uten adopsjon) på Statsarkivet, fikk jeg nei, de originale kirkebøkene var ikke lenger tilgjengelig, det som ikke var tilgjengelig skannet var heller ikke tilgjengelig i original. Jeg får imidlertid alltid hyggelig og positivt svar via e-post, så det er veien å gå for meg i mine saker i hvertfall.

På Digitalarkivet har de disse frister som gjelder de transkriberte (søkbare) kirkebøkene. (informasjonen hentet hos Ditgitalarkivet 3. august 2015, nettsiden er ikke lenger tilgjengelig).

 • døpte til og med 1929
 • konfirmerte til og med 1934 (risiko for adopsjonsopplysninger fra 1935)
 • viede til idag, men med avgrenset informasjon på nyere vielser
 • dødslistene kan legges ut helt frem til i dag, men sensitive opplysninger (opplysninger om helse, religiøse forhold, økonomi, adopsjon etc.) og informasjon om pårørende blir fjernet før utlegging på nyere lister.

De transkriberte kirkebøkene har sine egne sperrefrister.  Her kan man jo unngå adopsjonsopplysninger, men man må også unngå å legge ut søkbare opplysninger om nålevende personer.

Dette er sperrefristene som gjelder for de skannede kirkebøkene:

Hentet ut fra Digitalarkivet.no

 • Fødte og døpte t.o.m. 1929
 • Konfirmerte t.o.m. 1934
 • Viede, trolovede og lysninger – ingen begrensning (i kirkebøker publisert fra og med høsten 2016 er det praktisert 60 års sperring, arkivverket vurderer å gjøre det samme med disse listene publisert før 2016)
 • Viede (borgelig) t.o.m. 1954
 • Døde, begravede og dødfødte er sperret i 80 år.
 • Inn- og utflyttede – ingen begrensning
 • Inn- og utmeldte av statskirken t.o.m. 1954
 • Lister angående dissentere t.o.m. 1954

Mer om sperrefrister kan leses her:

Sperrede bilder av kirkebøker i Digitalarkivet

Sperret innhold i Digitalarkivet

Kilder: Digitalarkivet.no og Stoa/Sandberg: Våre Røtter, 2012

endret 14.10.2017